Modę możesz kupić, ale styl się posiada. Kluczem jest nauka tego, kim jesteśmy, co zajmuje lata. Nie ma żadnego know-how, nie ma mapy, nie ma kierunku. Styl to ekspresja